E65 – Dansk Selskab for Livsstilsmedicin

E65 – Dansk Selskab for Livsstilsmedicin

Plantetinget har i dag fået besøg af formand og næstformand i Dansk Selskab for Livsstilsmedicin, Tobias Schmidt Hansen og Josephine Bæk.

I podcasten hører vi først om motivationen for at starte dette nye faglige selskab. For begrebet livsstilsmedicin, skal ifølge selskabets stiftere, have en mere fremtrædende betydning for vores sundhedssystems måde, at anskue både sundhed og sygdom på.

Vi hører om både Tobias’ og Josephines vision om et større fokus på forebyggelse og viden, fremfor symptombehandling og piller – og særligt hvordan kosten har noget at sige, som en brik i dette komplekse puslespil.

For som medicinstuderende, får man ifølge podcastens gæster, ikke indgående forståelse for sammenhængene mellem kost og livstilssygdomme – et vigtigt punkt som selskabet håber på at kunne ændre. De mener også at sundhedsvæsenet er presset på tid og ressourcer og at man kan gøre en væsentlig forskel, med nogle nye klare evidensbaserede retningslinier og værktøjer, som selskabet vil udarbejde.

Derudover snakker vi om hvordan man slår igennem i sundheds-debatten, alternative sundhedspraksisser, buddhisme, vejrtrækning og yoga, low-carb kost, de langsigtede visioner for fremtiden og meget mere.

Selskabet inviterer til en netværksaften for interesserede sundhedsprofessionelle, d.20 Februar, 2019. Se mere på selskabets hjemmeside:

http://www.dslm.dk